Kildemateriale

Jordebøgerne fra Møllerup og Søholt godser er lagt op på siden. Med tiden er det meningen at flere godser fra Djurslands søndre og Mols herreder følger efter.

For tiden arbejdes der på fæsteprotokollen fra Allinggård i Svostrup sogn, Hids herred. Foreløbig er perioden 1719-1739 lagt op på siden.
 

Jordebøger.

Velkommen til denne opslagsmulighed, jordebøger må i mange tilfælde virke som erstatning for fæsteprotokoller der enten ikke er bevaret eller er i en stand så de ikke kan benyttes af arkivernes brugere.

Denne side vil i første omgang koncentrere sig om gods jordebøger fra Djurs sønder og Mols herreder.

Jeg håber denne side vil blive til gavn slægtsforskere og andre med interesse for godshistorie.

Rettelser og kommentarer modtages gerne.

Om fæsteprotokoller.

I 1719 fik landets godser påbud om at føre en fæsteprotokol med genparter af de fæstebreve de udstedte. Derfor er mange fæsteprotokoller påbegyndt i netop dette år. I praksis rækker disse nyanlagte protokoller længere tilbage i tiden, idet alle gældende fæstebreve skulle indføres i protokollerne.