Galleri

Dette fotogalleri er opdelt i mapper. Når siden åbnes, vises en oversigt over fotomapperne.
En mappe kan være opdelt i undermapper.

Navigering i galleriet

Venstre og højre del af vinduet

Vinduet er delt i to, venstre halvdel med albumoversigten og højre halvdel som viser en bjælke med navnet på det aktuelle album samt det valgte billede. Den lodrette skillelinje mellem højre og venstre halvdel kan forskydes således. Klik en gang gang på linjen med venstre musetaste, og hold tasten nede. Skillelinien følger nu med musemarkøren når musen flyttes. Slip musetasten, når skillelinjen er hvor du ønsker det.

Sådan anvender du indholdsfortegnelsen

Galleriet er opdelt i billedmapper. Når galleriet åbnes, indeholder venstre side en oversigt over mapperne.
Et album åbnes ved at klikke på albummets mosaikbillede i oversigten. Når et album er åbnet, indeholder venstre del af vinduet et mosaikbillede for hvert billede i albummet.

Oversigt over 'knapper', der anvendes til navigering i galleriet.
Op Gå et niveau op.(Til albumoversigt eller tilbage til hjemmesiden)
Første side Gå til albummets første side.
Forrige side Gå til forrige side i albummet.
Næste side Gå til næste side i albummet.
Sidste side Gå til albummets sidste side.
Første side ikke mulig Første side ikke mulig, du ser allerede på første side i albummet.
Forrige side ikke muligt Forrige side ikke mulig, du ser allerede på første side i albummet.
Næste side ikke mulig Næste side ikke mulig, du ser allerede på sidste side i albummet.
Sidste side ikke mulig Sidste side ikke mulig, du ser allerede på sidste side i albummet.